הפרויקטים שלנו


פרויקט יוסף הלוי 4-6 ראשון לציון


before2.jpg

לפני

after2.jpg

אחריפרויקט הרב הרצוג 2 ראשון לציון


before1.jpg

לפני

after1.jpg

אחרי


פרויקט רש"י 36 ראשון לציון


-36-לפני.jpg

לפני

-36-אחרי.png

אחרי